18,5 millioner til forskningsprosjekt i Nepal

FHI fikk 21. mars 2023 innvilget 18.5 millioner kroner til et forskningsprosjekt på ikke-smittsomme sykdommer (NCD) i Nepal. Søknaden er utviklet sammen med våre partnere i Nepal og Australia, og involverer mange av FHIs ansatte.

Forskningsprosjektet «IpreventNCDImplementing a life course approach in antenatal and postnatal care settings for prevention and reduction of non-communicable disease risks in Nepal», tar en livsløpstilnærming til NCD-forebygging i nåværende og fremtidige generasjoner. Prosjektet bygger videre på primærhelsetjenesten som er etablert i Nepal. Vi vil samarbeide med beslutningstakere, helsearbeidere, frivillige og kvinner for å identifisere barrierer for hvorfor evidensbaserte sunne livsstilsintervensjoner ikke blir levert under og etter svangerskapet. Vi vil deretter skreddersy strategier, og teste strategiene og effekten av tiltakene i en randomisert kontrollert studie. Les mer