Lyser ut 50 millioner til forskning på global helse

Midlene fra Forskningsrådet skal gå til prosjekter som bidrar til varige forbedringer i helsetilstanden for sårbare grupper i lav- og lavere mellominntektsland. Forskningen må være relevant for Bærekraftsmål 3 "God helse for alle".

Les mer om utlysningen på Forskningsrådet sine nettsider