Positiv utvikling ved Avdeling for internasjonalt samarbeid (AIS) i Helse Bergen

Det var hovedkonklusjonen av den interne revisjonen av AI, bestilt av Helse Bergen HF og Helse Vest RHF i 2017-2018. 

En ny strategi for Haukeland universitetssykehus (HUS) sitt internasjonale arbeid var vedtatt av Helse Bergen HF sitt styre i november 2017. Den nye 2017 strategien erstatter planene fra 2010 og 2013 og fokuserer enda mer på kompetansebygging. Det internasjonale arbeidet er også konsolidert til tre partnersykehus i Addis Abeba i Etiopia, Lilongwe i Malawi og på Zanzibar, med støtte fra sykehus i Pretoria i Sør Afrika og Vellore i India.

Les mer om AIS og om revisjonsrapporter.