Kvoteordningen fører til bærekraftig, faglig oppbygging for undervisningsinstitusjoner i sør

Kunnskap om hvordan man kan løse de store globale helseutfordringene er viktigere enn noen gang.

Norge er kjent for å være en viktig bidragsyter for global helse både økonomisk og med kunnskap innen forskning, undervisning og utdanning. Det brukes store pengesummer og mye energi på «Agenda 2030» og «Sustainable Development Goals». I tillegg går en stor del av Norges statsbudsjett til forskjellige former for utviklingshjelp.

Senter for internasjonal helse (SIH)mener at alle disse oppgavene er svært viktige. SIH har flere eksempler på at kvoteordningen har ført til en bærekraftig, faglig oppbygging av undervisningsinstitusjoner i sør. En fortsatt kvoteordning, med fulltidsstipender i Norge, vil være et fremragende instrument for å støtte opp under dette arbeidet videre.

Senter for internasjonal helse er villig til å delta i arbeid med å etablere en ny, revidert kvoteordning.

Les mer:

Quota Klassekampen