Kompetansebygging i Zanzibar

Dialysesykepleier Henriette Tyse Nygård fra Haukeland universitetssykehus (HUS) har vært med å starte opp en ny dialyseavdelingen ved Mnazi Mnoja-sykehuset på Zanzibar. 

Hun sier at opphold i Zanzibar har ført til at hun er mer tålmodig, og en bedre sykepleier. Les mer om saken.