Brakte hjernekirurgi til Etiopia

Takket være professor Morten Lund-Johansen ved UiB og kolleger har Etiopia 35 spesialister til å utføre hodeoperasjoner. Rundt årtusenskiftet fantes det ingen.

Før vi kom til Etiopia fantes det ikke noe tilbud om hjernekirurgi. Morten Lund-Johansen

Hodeskader er et utbredt problem i lav- og middelinntektsland. I Etiopia skyldes de fleste hodeoperasjonene nabofeider og trafikkulykker (80%). I tillegg opereres en del barn for vannhode og ryggmargsbrokk, som er utbredt. Frem til årtusenskiftet var det ingen som kunne operere dem i det hele tatt.

– Før vi kom til Etiopia fantes det ikke noe tilbud om hjernekirurgi. Folk døde dersom de for eksempel hadde alvorlige hodeskader eller svulster, sier professor i nevrokirurgi Morten Lund-Johansen, ved Klinisk institutt 1, UiB og Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus.

Han deltok nylig på Global Health Norway´s konferanse Competence Building for Impact – Time for Revolution.

Tranport av mennesker og dyr på lasteplan i Etiopia.

Unge menn topper listen over hodeoperasjoner i Etiopia. Foto: Morten Lund-Johansen

Lokal kapasitetsbygging

Siden år 2000 har nevrokirurger ved Haukeland Universitetssykehus bistått kolleger ved Black Lion Hospital i Addis Ababa i å bygge opp utdanning av nevrokirurger. Dette skjøt fart i 2006 , da bergenskirurgene fikk en stor bevilging fra Fredskorpset (Norec). I tillegg har UiB og Trond Mohn bidratt med midler, blant annet til to doktorgradskandidater.

Dette førte til at de kunne sette i gang med et større utvekslingsprogram, der etiopisk og norsk helsepersonell deltok. Mer enn 40 leger og sykepleiere fra de to landene hospiterte eller jobbet i samarbeidslandet i en periode på seks til tolv måneder.

Programmet har ført til at antallet hjernekirurger i Etiopia har økt betraktelig fra starten av. I første omgang trente bergenskirurgene opp tre spesialister i Etiopia, som kunne videreføre kunnskapen. I dag er det 35 spesialister i nevrokirurgi som alle er utdannet i Etiopia. Det gjøres nå rundt 2000 hodeoperasjoner i året i Addis Abeba, og fem sykehus utenom hovedstaden tilbyr nevrokirurgi.

– Nå er vi ferdige med utdannelsesdelen, fordi de klarer seg selv, sier Lund-Johansen.

Malawi neste

Oppbyggingen av kirurgien i Etiopia har vært så vellykket at et tilsvarende prosjekt er på gang i sykehuset i Lilongwe i Malawi, som er et av samarbeidssykehusene til Haukeland.

Takket være betydelig pengestøtte fra blant annet Trond Mohn er Haukeland Universitetssykehus i ferd med å bygge et traumesenter, for behandling av brudd- og hodeskader. Haukeland har allerede bidratt til utdanningen av en malawisk nevrokirurg. I disse dager er det to nevrokirurger i Lilongwe, fordi en nyutdannet etiopisk nevrokirurg jobber sammen med ham. Dette er også takket være støtte fra Trond Mohn.

– Vi har tenkt å opprette en bro, der etiopiske nevrokirurger jobber sammen med kirurgene i Malawi, og lærer videre den kunnskapen, som vi var med på å bygge opp, sier Morten Lund-Johansen.