Å være norsk lege på Zanzibar

Kjell Arne Johansson er en mann med 1000 oppgaver og 100.000 pasienter. 

Han er professor i medisinsk etikk og til vanlig overlege ved Avdeling for Rusmedisin på Haukeland universitetssykehus (HUS). I Zanzibar arbeider han for tiden på Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)-poliklinikken, på psykiatri og nevrologi poliklinikken, og på 3 avdelinger med 90 senger til sammen ved Kidongo Chekundu-sykehuset på Zanzibar. Kidongo Chekundu er en del av Mnazi Mmoja-sykehuset, en organisasjon HUS har hatt samarbeid med i mange år. Les mer om saken