“Informasjon om helse, helserettigheter og helsetjenester til beboere i ankomstsenter og transittmottak”

Folkehelseinstituttet har gitt ut rapporten Informasjon om helse, helserettigheter og helsetjenester til beboere i ankomstsenter og transittmottak

Beboere i ankomstsenteret og transittmottak får mye informasjon, men lite generell informasjon om helse, helserettigheter og helsetjenestene. Informasjon er tilgjengelig for dem som oppsøker den, men det er behov for mer systematisk formidling av helseinformasjon, til alle beboere.

Les hele rapporten