The annual Bergen Summer Research School (BSRS)

The annual Bergen Summer Research School (BSRS) is an interdisciplinary venue for exploring some of the greatest challenges of our time. Around one hundred PhD candidates, researchers and policy makers from around the world will gather in Bergen from 12-22 June, 2017.

Application deadline is March 1, 2017.

The courses will be tied together by common sessions on research tools, writing and presentation skills, joint keynotes by high-profile researchers, plenary discussions, and an excursion into the Norwegian waterscape.

Read more about the courses

BSRS seeks to create a unique environment for the participants to present, engage, discuss, progress their thinking, and improve on their work.

This is the tenth summer Bergen organizes this cross-disciplinary PhD-level summer research school on global challenges.

Bergen Summer Research School is a joint effort by the Western Norway University of Applied Sciences, Chr. Michelsen Institute, NHH Norwegian School of Economics, Uni Research, and the University of Bergen.

Conference: Norwegian Global Health Networks with Impact, Bergen 20-21 April 2016

logotest2

On behalf of the Norwegian Forum for Global Health Research and Norwegian Network for Health and Development (NHU) we are pleased to welcome you to the conference “Norwegian Global Health Networks with Impact” in Bergen, Norway. The conference is the first one which is organized as a co-operation between these two networks. Hosts for the conference are the Centre for International Health, University of Bergen and the Department of International Collaboration, Haukeland University Hospital.

Network photo WEBTarget group:
We invite clinicians, scientists and students who work with global health issues here in Norway. Also, students/scientists and clinicians from other countries who are temporary located in Norway are welcome.

The main aim of the conference is to create a scientific and clinical arena for discussion of global health issues in Norway. We will improve the co-operation of our two networks. We want to improve the standards of this type of work and improve co-operation and networking between persons and institutions who are engaged in these topics. All topics related to health and development are welcome!

We hope that the knowledge gained and discussed during these days in Bergen will be of importance in our common aim; to improve health in the world. It is also our hope that new and good relationships will be established between the participants. Co-operation is important, not only for the research and clinical work itself, but also for the removal of borders between persons and nations.

Conference dates:
Wednesday 20/4 2016 – Joint meeting NHU and the Forum in The University Aula, Museplassen 3 (http://www.uib.no/universitetsaulaen/89584/her-finner-du-oss)
Thursday 21/4 2016 –  Separate meetings Forum and NHU

Programme:
Programme, conference guide and abstract booklet (PDF)

Registration:
For registration, please use this link.


Did you miss the 2015 GLOBVAC Conference?

Did you miss out on the GLOBVAC conference (16 – 18 March 2015)? Videos and presentations from all key notes and symposia speakers are now available on the GLOBVAC conference website.

We also present a few pictures from the conference below.
(All photos © Thorkild Tylleskär)

 

Free and Open Training Course on Ebola (online): Essential knowledge for health professionals

3 weeks of study; 6-8 hours/week
English language

In this course you will cover the fundamental knowledge any health professional should have with expected or confirmed cases or a general interest in the Ebola disease. You will discuss the epidemiology of the disease, itspathophysiology and transmission, the clinical presentation including differential diagnosis and confirmation of disease. You will also discuss the general therapeutic approach to the care of Ebola suspected or confirmed patients and discuss the novel vaccine and drug developments.

This course is developed in collaboration with colleagues at the University of Amstedam, the University Medical Center Utrecht (Julius Center/Julius Global Health), Elevate Health, Médecins Sans Frontières and the Lion Heart Foundation.

For further details please see:
https://www.coursera.org/learn/ebola-essentials-for-health-professionals

Invitasjon til Visjon 2030-konferansen, Trondheim

En nasjonal innovasjonsdugnad for global utdanning og helse finner sted i Trondheim 2. og 3. mars 2015. Konferansen skal diskutere løsninger som kan bidra til hvordan verden kan oppnå de universelle bærekraftsmålene som skal vedtas i FN til høsten, med spesifikt fokus på områdene helse og utdanning.

Visjon 2030-konferansen vil sette søkelyset på hvordan norske, innovative løsninger kan bidra til å oppnå de nye, globale målene.

Du er hjertelig velkommen til å melde deg på konferansen, påmeldingslink finner du her.
Frist for påmelding: 18. februar.

Konferansen skal blant annet:

  • Sette søkelys på at verden nå vedtar globale bærekraftsmål, og hvilke nye utfordringer men også muligheter dette gir sivilt samfunn, næringsliv og akademia frem mot 2030.
  • Vise hvilket mulighetsrom nye ideer og innovasjoner innen teknologi, finansiering og partnerskap med utgangspunkt i norske miljøer kan åpne i fremtiden.
  • Gi et bilde av innovasjoner som allerede eksisterer, innovasjoner som er påtenkt og innovasjoner det er behov for.
  • Diskutere hvordan innovasjoner innen helse og utdanning kan oppskaleres for å få best mulig effekt for utviklingsland, men også for oss.
  • Gi innsikt i hvilken rolle forskning har og kan ha for bærekraftig samfunnsutvikling og innovasjon
  • Diskutere hva som kan gjøres for å styrke innsatsen fra norske myndigheters side opp mot næringsliv, sivilt samfunn og akademia.

Utvikling er ikke bare bistand. Næringsliv, stiftelser, akademia og sivilt samfunn spiller en avgjørende rolle for global utvikling, hver for seg og i partnerskap med myndigheter og andre.

Derfor inviterer Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet i samarbeid med NTNU både næringsliv, akademia, sivilt samfunn og alle interesserte aktører til Trondheim til denne nasjonale dugnaden.

Konferansens hjemmeside med program og praktisk informasjon oppdateres jevnlig med dokumenter og nyheter, du finner den her: www.visjon2030.no

Følg konferansen på Twitter

Velkommen til Trondheim og Nasjonal Innovasjonsdugnad i mars!

Bergen Summer Research School 2015

Bergen Summer Research School 2015

Millennium Development Goals within reach – what next?

What strategies does the global society of the future need to ensure sustainable development, including for the poor countries? This is the theme for Bergen Summer Research School in 2015.

The Millennium Development Goals (MDG) have over the last 10-15 years directed worldwide attention to neglected global social issues and have triggered much research in a wide range of disciplines. But with the challenges appearing in the wake of a changing climate, many people ask whether the MDGs have actually made a contribution to sustainable development.

Read more and register here – Deadline for online registration: February 15 2015  

9th European Congress on Tropical Medicine and International Health (ECTMIH), Switzerland, 2015

The Congress will take place in Basel, Switzerland from 6th to 10th September 2015.

The topic is Driving the best science to meet global health challenges

Throughout plenaries, seminars and six to eight parallel scientific sessions, the conference will reflect on global health challenges, neglected diseases, the millennium development goals and what comes after. The event will also offer a platform to reinforce and further promote public-private-partnerships and policy dialogue towards addressing global health challenges.

The congress will provide a forum for scientists, politicians, NGOs, and public and private health experts to exchange new ideas and to discuss solutions to the global health challenges of today and tomorrow.

Call for Abstracts
Abstract Submission Deadline: 9 April 2015
Guidelines and more info about Abstracts will be posted here by the beginning of 2015

See the congress flyer here (PDF).

More information about registration, programme, attendance etc on the ECTMIH website.

Norsk Helsenettverk for Utvikling – vårkonferanse

Konferansen holdes 22. mai i Tromsø.
Nordområdene i et globalt perspektiv- klimaendringer og helse. Erfaringer fra et mangeårig bilateralt samarbeid.

Påmeldingsfrist: innen 8. mai

Program:

Kl 8:45-9:15    Registrering  med kaffe og teKl 9:15-9:25    Åpning av møte
Kl 9:25-9:50    Samarbeid om rus og psykisk helse, SSHF v/ Arne BieKl 9:50-10:15  Tuberkuloseprosjekt, FHI og LHL v/

Kl 10:15-10:40 Om Helsebiblioteket v/ Runar Eggen

Kl 10:40-11:05 Hjertekirurgiprosjektet Akhangelsk, UNN/OUS v/ Mons Lie

Kl 11:05-11:20 Pause med kaffe/te

Kl 11:20-11:40 Nordområdesatningen fra  UiT perspektiv

Kl 11:40-12:00 Nordområdesatningen fra  UNN/Helse Nord perspektiv

Kl 12:00-12:20 Nordområdesatsning fra et russisk perspektiv

Kl 12:20-12:40 Diskusjon. Er det noe å lære fra dette samarbeidet for andre
fagmiljøer i internasjonale prosjekter?

Kl 12:40-13:20 Lunsj og “smalltalk”

Kl 13:20-13:50 Fra studentutveksling til MPH og PhD i Arkhangelsk
(ISM, UiT) v/ Odd Nilsen

Kl 13:50-14:20 Fra et lite bilateralt prosjekt i nordområdene til et globalt
WHO prosjekt (Arbeidsmedisin, UNN) v/ Morten Schandfer

Kl 14:20-14:50 Implementering av det norske tobakksforebyggende programmet FRI i Russland v/ Tryggve Eng Kielland

Kl 14:50-15:20 Klimaforandringer og helse v/ Erik Eik Anda
Kl 15:20-15:45 Hva skjer i nordområde? Spørsmål i et post-Krim perspektiv.
Diskusjon samt oppsummering av NHU representant

Sted for seminaret:

Universitetet i Tromsø
Medisin og helsefagbygget (MH-bygget)
Auditorium 6

Mer info på NHU sine nettsider